Miljømæssigt, socialt, og Virksomhed ledelse

Miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse

Vores medarbejdere

Triton Hydrogen forventer de højeste standarder for professionalisme af sine medarbejdere og anerkender behovet for til gengæld at tilbyde dem reelle muligheder for personlig og karrieremæssig udvikling. Dette begynder med garanterede lige ansættelsesmuligheder og antidiskriminationsforanstaltninger. Triton Hydrogen tilbyder løbende uddannelse for at opfylde individuelle karriereønsker såvel som organisatoriske og forretningsmæssige mål. Triton Hydrogen sætter en ære i at ansætte de bedste folk inden for deres ekspertiseområde og giver rig mulighed for vidensvækst.

Triton Hydrogen arbejder tæt sammen med alle sine licenstagere, interessenter og berørte parter og er forpligtet til at sikre gennemsigtighed i systemer og kommunikation på højeste niveau. 

Vores engagement i virksomhedens sociale ansvar

Triton Hydrogen er meget bevidst om sit ansvar for at fremme lighed, sundhed og sikkerhed, miljømæssig praksis og samhørighed i samfundet. Virksomheden har forpligtet sig til bæredygtighed i sin forretning gennem specifikke partnerskaber og samfundsinitiativer over hele verden.

Triton Hydrogen arbejder tæt sammen med alle sine licenstagere, interessenter og berørte parter og er forpligtet til at sikre gennemsigtighed i systemer og kommunikation på højeste niveau. 

MENNESKER

Vores besættelse af sundhed og sikkerhed

Medarbejdernes sikkerhed og forebyggelse af ulykker er topprioriteter for Triton Hydrogen. Triton Hydrogen har ikke haft nogen ulykker og har forpligtet sig til en løbende forbedringsproces i bestræbelserne på at opnå fremragende sundhed og sikkerhed. Det har ført til regelmæssig sundheds- og sikkerhedstræning, udpegning af sundheds- og sikkerhedsansvarlige blandt medarbejderne og afholdelse af regelmæssige møder og risikovurderinger. I hele koncernen deles bedste praksis regelmæssigt, og forbedringer foretages i overensstemmelse hermed.

SundhedSikkerhed
VORES VIRKSOMHED

Vores forretning og socioøkonomiske indvirkning

Triton Hydrogen er forpligtet til løbende forbedringer. På den måde opmuntres kreativ tænkning og samarbejde på alle områder af virksomheden med henblik på at forbedre kvalitet og produktivitet.

Vores innovative tilgang

Triton Hydrogen er ved at udvikle forbindelser til uddannelsesinstitutioner, business links, handelskamre og samfundsgrupper. Brobygning mellem erhvervslivet, lokalsamfundet og uddannelsessystemet anses for at være afgørende for virksomhedens vækst, da bæredygtig vækst kræver iværksættertilgange.

forny

Vores miljømæssige ansvar

Triton Hydrogen designer og bygger miljøvenlig infrastruktur. Virksomheden er især engageret i at forebygge og foregribe klimaforandringer ved at reducere energiforbruget. Optimering af genbrug og genanvendelse af materialer er også nogle af Triton Hydrogens strategiske prioriteter.

miljøres