Ympäristö, sosiaalinen, ja yritys hallinto

Ympäristö-, sosiaali- ja omistajaohjaus

Henkilöstömme

Triton Hydrogen odottaa työntekijöiltään korkeinta ammattitaitoa ja tunnustaa tarpeen tarjota heille vastineeksi todellisia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja urakehitykseen. Tämä alkaa yhtäläisten työllistymismahdollisuuksien takaamisesta ja syrjinnän vastaisista toimenpiteistä. Triton Hydrogen tarjoaa jatkuvaa koulutusta yksilöllisten uratoiveiden sekä organisaation ja liiketoiminnan tavoitteiden täyttämiseksi. Triton Hydrogen on ylpeä siitä, että se työllistää alansa parhaita työntekijöitä, ja tarjoaa tiukat mahdollisuudet osaamisen kasvattamiseen.

Triton Hydrogen tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien lisenssinhaltijoidensa, sidosryhmiensä ja asianomaisten osapuolten kanssa ja on sitoutunut varmistamaan järjestelmien avoimuuden ja viestinnän korkeimmalla tasolla. 

Yrityksemme sosiaalinen vastuu

Triton Hydrogen on erittäin tietoinen vastuustaan edistää tasa-arvoa, terveyttä ja turvallisuutta, ympäristökäytäntöjä ja yhteisön yhteenkuuluvuutta. Yritys on sitoutunut kestävään liiketoimintaan erityisten kumppanuuksien ja yhteisöaloitteiden kautta kaikkialla maailmassa.

Triton Hydrogen tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien lisenssinhaltijoidensa, sidosryhmiensä ja asianomaisten osapuolten kanssa ja on sitoutunut varmistamaan järjestelmien avoimuuden ja viestinnän korkeimmalla tasolla. 

PEOPLE

Pakkomiellemme terveydestä ja turvallisuudesta

Työntekijöiden turvallisuus ja onnettomuuksien ehkäisy ovat Triton Hydrogenin ensisijaisia tavoitteita. Triton Hydrogenin tapaturmat ovat nolla, ja se on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen pyrkiessään terveyden ja turvallisuuden huippuosaamiseen. Tämä on johtanut säännölliseen terveys- ja turvallisuuskoulutukseen, nimettyihin terveys- ja turvallisuusvastaaviin henkilöstön keskuudessa sekä säännöllisiin kokouksiin ja riskinarviointeihin. Koko konsernissa jaetaan säännöllisesti parhaita käytäntöjä ja tehdään parannuksia niiden mukaisesti.

TerveysTurvallisuus
OURBUSINESS

Liiketoimintamme ja sosioekonominen vaikutus

Triton Hydrogen on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen. Tällä tavoin luovaa ajattelua ja yhteistyötä kannustetaan kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla laadun ja tuottavuuden parantamiseksi.

Innovatiivinen lähestymistapamme

Triton Hydrogen kehittää yhteyksiä oppilaitoksiin, yritysyhteyksiin, kauppakamareihin ja yhteisöryhmiin. Siltojen rakentaminen yritysten, yhteisön ja koulutuksen välille nähdään elintärkeänä yrityksen kasvun kannalta, sillä kestävä kasvu edellyttää yrittäjähenkistä lähestymistapaa.

innovoida

Ympäristövastuumme

Triton Hydrogen suunnittelee ja rakentaa ympäristöystävällistä infrastruktuuria. Yritys on sitoutunut erityisesti ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja ennakointiin vähentämällä energiankulutusta. Kierrätyksen optimointi ja materiaalien uudelleenkäyttö kuuluvat myös Triton Hydrogenin strategisiin painopisteisiin.

environmentres