UK-Norsk nano-teknologi virksomhed løser gennemtrængning udfordring

 Britisk-norsk nanoteknologivirksomhed løser udfordring med gennemtrængning.

Triton Hydrogen har annonceret et gennembrud med sit egenudviklede produkt, Tritonex, som løser en af brints mest vedholdende gåder: gennemtrængning.

Denne artikel blev først udgivet i Global gennemgang af brint.

Brintenergi fremstår som et fyrtårn af håb i det globale kapløb mod en bæredygtig fremtid. Brint er kendt for sin høje energitæthed og emissionsfrihed og gør fremskridt som hjørnesten i bestræbelserne på at reducere kulstofindholdet i transport-, industri- og elproduktionssektoren. Alligevel har rejsen mod at udnytte denne rene energibærer haft sin del af udfordringerne.

Brints lille molekylestørrelse har historisk set gjort den flygtig og sivet gennem den infrastruktur, der skulle holde på den, hvilket har ført til effektivitetstab og sikkerhedsproblemer. Industrien har længe søgt efter en løsning, der giver mulighed for omfattende brug af brint uden behov for nærhedsbaseret produktion.

Kom ind i Tritonex. Denne innovative belægning, som er resultatet af fem års forskning udført af Triton Hydrogens skarpeste hjerner, er et uigennemtrængeligt skjold mod gennemtrængning. Tritonex anvendes problemfrit på eksisterende infrastruktur eller integreres i nye designs og forhindrer ikke kun brint i at slippe ud, men beskytter også mod den materialesprødhed, der har plaget traditionelle stålkomponenter.

"Vi står i et afgørende øjeblik for brintindustrien," siger Henning Syversen, CEO for Triton Hydrogen. "Med Tritonex kan vi nu gribe brintlagring og -transport an med samme alsidighed som traditionelle brændstoffer. Dette er ikke bare et fremskridt; det er en transformation af vores industris tankegang."

Tritonex står alene som det første og eneste produkt, der er i fuld overensstemmelse med den strenge ISO 17081:2014-standard for brintdiffusion og -permeation. Det er nemt at anvende for OEM'er og kan eftermonteres, hvilket gør det til en universel løsning til rørledninger, lagersystemer, ventiler og transportapplikationer.

Konsekvenserne af Tritonex rækker ud over blot tekniske resultater; det indvarsler en ny æra inden for udvikling af energiinfrastruktur. Ved at forenkle overgangen til brintbrug er Tritonex klar til at fremskynde dekarboniseringen af økonomien og skabe en renere og mere bæredygtig fremtid.

Da Triton Hydrogen samarbejder med globale brintproducenter, -distributører og -slutbrugere, spænder de potentielle sektorer, der påvirkes af Tritonex, over hele brintværdikæden fra produktion til energiproduktion.