Ny forskning: Brint Sprødhed i Rørledning stål

New research: Brintskørhed i rørledningsstål .

I min forskning i at fremme brint som en grøn energibærer fandt jeg en ny videnskabelig forskningsrapport (En gennemgang af gasfaseinhibering af gasformig brintskørhed i rørledningsstål), der dykker ned i en kritisk udfordring, som påvirker sektoren dramatisk: Brintskørhed (HE) i stålrørledninger. 

HE udgør en betydelig risiko for rørledningers integritet der bruges til brinttransport, hvilket fører til for tidlig svigt. Rapporten præsenterer en nuanceret analyse af gasfaseinhibering som en strategi til at afbøde dette problem med fokus på tilsætning af små mængder gasser som ilt (O2), kulilte (CO) og svovldioxid (SO2) til brintstrømmen. Det er en af mange løsninger, der er blevet foreslået i årenes løb.

Gasinhibitorer reducerer risikoen for HE og forbedrer dermed sikkerheden og levetiden for stålrørledninger til brinttransport. Dette resultat er særligt relevant, når verden bevæger sig i retning af renere energikilder, og brintinfrastrukturen forventes at blive udvidet. 

Rapporten fremhæver dog også en væsentlig udfordring på området: uoverensstemmelsen mellem forskningsresultaterne, der hovedsageligt tilskrives de forskellige mekaniske testmetoder, der anvendes i undersøgelserne. Denne uoverensstemmelse understreger behovet for en mere standardiseret tilgang til evaluering af effektiviteten af gasfaseinhibering.

For at løse dette problem anbefaler rapporten, at man indfører gasfasepermeationsstudier. Sådanne undersøgelser giver et kvantificerbart mål for hæmningseffektivitet, hvilket giver en mere pålidelig og standardiseret metode til at vurdere gasfasehæmmeres levedygtighed til at forhindre HE. Denne tilgang kan være afgørende for en sikker tilpasning af eksisterende naturgasrørledninger til brinttransport, hvilket er et kritisk skridt i overgangen til et brintbaseret energisystem.

Rapporten kaster lys over en lovende metode til at afhjælpe et mangeårigt problem ved at bygge bro over kløften mellem uoverensstemmelser i forskningen og praktiske anvendelser. Det baner vejen for en mere systematisk og pålidelig udforskning af gasfaseinhibering. Dette fremskridt er afgørende for at sikre en sikker, effektiv og bæredygtig transport af brint og markerer et bemærkelsesværdigt skridt i retning af at realisere brint som en hjørnesten i det fremtidige energilandskab.

Rapporten fremhæver også, at industrien fortsat har brug for hjælp til at løse problemet med brintskørhed (HE) i bestræbelserne på at opnå bæredygtig brintenergi. Brintskørhed i stålrørledninger er fortsat en betydelig hindring, der truer brinttransportinfrastrukturens integritet og sikkerhed.  

Men der er en anden løsning...

De innovative hjerner hos Triton Hydrogen har introduceret Tritonex, en banebrydende løsning, der tager fat på denne udfordring. Som verdens første ISO 17081:2014-certificerede Hydrogen Barrier Coating, Tritonex kan prale af nul procent brintgennemtrængning, hvilket markerer et revolutionerende fremskridt i sektoren.

Tritonex's Den nanoteknologiske belægning hyldes for sin evne til at beskytte mod HE, diffusion, nedbrydning og korrosion og dermed forbedre brintrørledningernes levetid og sikkerhed. Denne innovative beskyttelse er i tråd med det globale skub i retning af bæredygtig energiudnyttelse. Den reducerer de samlede ejeromkostninger i hele brintværdikæden betydeligt, hvilket gør brintdrift mere økonomisk rentabel. 

Desuden giver Tritonex en hidtil uset designfrihed, der åbner op for nye muligheder for materiale- og designvalg, som kan reducere CO2-aftrykket og forbedre driftseffektiviteten.

Introduktionen af Tritonex fra Triton Hydrogen skaber begejstring blandt eksperter verden overog tilbyder en alsidig, giftfri og miljøvenlig løsning med uovertrufne korrosionsbeskyttende egenskaber. Det er et bevis på virksomhedens engagement i at forbedre effektiviteten og omfavne bæredygtighed i brintindustrien og sætte en ny standard for sikkerhed og bæredygtighed inden for brinttransport.

Læs hele rapporten:

En gennemgang af gasfaseinhibering af gasformig brintskørhed i rørledningsstål

Internationalt tidsskrift for brintenergi, 26. februar 2024

Maximilian Röthig a,, Joshua Hoschke a, Clotario Tapia a,b, Jeffrey Venezuela a, Andrej Atrens a,

School of Mechanical and Mining Engineering, Centre for Advanced Materials Processing and Manufacturing (AMPAM), The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Australien

Fakultet for maskinteknik og produktionsvidenskab, Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Guayaquil, Ecuador