Yhteisyritys korvaa kaasun vihreällä vedyllä Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Octopus Energy Generation ja RES ovat sitoutuneet varmistamaan vihreän vedyn käytön Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ilmoittaneet perustavansa yhteisyrityksen nimeltä HYRO, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kaasu korvataan vihreällä vedyllä Yhdistyneen kuningaskunnan laitoksissa. Hydrogen Industry Leader tarkastelee yhteisyritystä. 

Kimberly-Clarkin kaksi tuotantolaitosta varustetaan paikan päällä olevilla elektrolyysereillä, jotka hyödyntävät uusiutuvaa sähköä vihreän vedyn tuottamiseen. Näin tuotettu vety varastoidaan ja syötetään tehtaissa oleviin vetyä käyttäviin kattiloihin.

Walesissa ja Kentissä sijaitsevien elektrolyysirakennushankkeiden, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 22,5 MW, odotetaan vähentävän merkittävästi vuotuisia hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi ne ovat saaneet paikan hallituksen rahoitettavien hankkeiden ehdokaslistalla.

HYRO tekee yhteistyötä teollisuusyritysten kanssa vihreän vedyn tuotantolaitosten perustamiseksi ja hallinnoimiseksi, ja se aikoo osoittaa 3 miljardia puntaa ($3,7 miljardia euroa) tällaisten laitosten rakentamiseen eri puolille Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Powered by BetterDocs