Milieu, sociaal, en zakelijk bestuur

Milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur

Onze mensen

Triton Hydrogen verwacht de hoogste normen van professionaliteit van zijn werknemers en erkent de noodzaak om hen in ruil daarvoor echte kansen te bieden voor persoonlijke en loopbaanontwikkeling. Dit begint met gegarandeerde gelijke werkgelegenheidskansen en antidiscriminatiemaatregelen. Triton Hydrogen biedt voortdurende training om tegemoet te komen aan de individuele carrièrewensen en de doelstellingen van de organisatie en het bedrijf. Triton Hydrogen is er trots op de beste mensen op hun vakgebied in dienst te hebben en biedt rigoureuze mogelijkheden voor kennisgroei.

Triton Hydrogen werkt nauw samen met al zijn licentiehouders, belanghebbenden en geïnteresseerde partijen en zet zich in voor transparante systemen en communicatie op het hoogste niveau. 

Onze inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Triton Hydrogen is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid om gelijkheid, gezondheid en veiligheid, milieupraktijken en cohesie met de gemeenschap te bevorderen. Het bedrijf zet zich in voor duurzaamheid in de bedrijfsvoering door middel van specifieke partnerschappen en gemeenschapsinitiatieven over de hele wereld.

Triton Hydrogen werkt nauw samen met al zijn licentiehouders, belanghebbenden en geïnteresseerde partijen en zet zich in voor transparante systemen en communicatie op het hoogste niveau. 

MENSEN

Onze obsessie met gezondheid en veiligheid

De veiligheid van werknemers en ongevallenpreventie zijn topprioriteiten voor Triton Hydrogen. Triton Hydrogen heeft geen ongevallen en zet zich in voor voortdurende verbetering in het streven naar uitmuntendheid op het gebied van gezondheid en veiligheid. Dit heeft geleid tot regelmatige gezondheids- en veiligheidstrainingen, aangewezen gezondheids- en veiligheidsfunctionarissen onder het personeel en het houden van regelmatige bijeenkomsten en risicobeoordelingen. Binnen de hele Groep worden regelmatig beste praktijken uitgewisseld en dienovereenkomstig verbeteringen aangebracht.

GezondheidVeiligheid
ONZEBUSINESS

Onze activiteiten en sociaaleconomische impact

Triton Hydrogen streeft naar voortdurende verbetering. Op deze manier worden creatief denken en samenwerking aangemoedigd in alle onderdelen van het bedrijf met het oog op verbetering van kwaliteit en productiviteit.

Onze innovatieve aanpak

Triton Hydrogen ontwikkelt banden met onderwijsinstellingen, zakelijke links, kamers van koophandel en gemeenschapsgroepen. Het bouwen van bruggen tussen het bedrijfsleven, de gemeenschap en het onderwijs wordt gezien als essentieel voor de groei van het bedrijf, aangezien een ondernemende aanpak nodig is voor duurzame groei.

innoveren

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu

Triton Hydrogen ontwerpt en bouwt milieuvriendelijke infrastructuur. Het bedrijf zet zich met name in om klimaatverandering te voorkomen en hierop te anticiperen door het energieverbruik te verminderen. Het optimaliseren van recycling en het hergebruik van materialen behoren ook tot de strategische prioriteiten van Triton Hydrogen.

environmentres