Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden bevatten de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Triton Hydrogen Ltd, die zich bevindt op triton-hydrogen.com.

Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Triton Hydrogen niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina staan vermeld.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te personaliseren. Door Triton Hydrogen te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van de vereiste cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een server van een webpagina. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te beheren. U hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of te weigeren. Er zijn een aantal verplichte cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Deze cookies vereisen geen toestemming omdat ze altijd werken. Houd er rekening mee dat u door het accepteren van verplichte cookies ook cookies van derden accepteert, die mogelijk worden gebruikt via door derden geleverde diensten als u dergelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videoscherm dat door derden wordt geleverd en in onze website is geïntegreerd.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, zijn Triton Hydrogen Ltd en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Triton Hydrogen. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van Triton Hydrogen voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Dat mag niet:

 • Kopieer of publiceer materiaal van Triton Hydrogen
 • Materiaal van Triton Hydrogen verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van Triton Hydrogen
 • Inhoud van Triton Hydrogen herverdelen

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. Triton Hydrogen Ltd filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voordat ze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Triton Hydrogen Ltd, zijn vertegenwoordigers en/of filialen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Triton Hydrogen Ltd niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

Triton Hydrogen Ltd behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De Reacties bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.
 • De Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent Triton Hydrogen Ltd hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen een hyperlink naar onze Website plaatsen op dezelfde manier als ze een hyperlink plaatsen naar de Websites van andere bedrijven op de lijst; en
 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een ongunstig daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Triton Hydrogen Ltd compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail naar Triton Hydrogen Ltd. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL's vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst met URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Erkende organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt doorgelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de doorlinkende partij.

Het gebruik van het logo of ander artwork van Triton Hydrogen Ltd voor links is niet toegestaan zonder een licentieovereenkomst voor handelsmerken.

Inhoud aansprakelijkheid:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website worden ingediend. Er mogen geen links verschijnen op websites die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of pleiten voor inbreuk op de rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in dat u alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk zult verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en deze na te leven.

Verwijderen van links van onze website:

Als u een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

Disclaimer:

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • enige van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad, en voor schending van wettelijke plicht.

Bedrijfsinfo:

Triton Waterstof Ltd  

Ondernemingsnummer: 13979747 

BTW-nummer: 442427410 

Geregistreerd kantooradres: 22 Towcester Road Old Stratford, Milton Keynes, Engeland, MK1 6AQ