Nieuw onderzoek: Waterstof verbrossing in pijpleiding staal

New research: Waterstofbrosheid in pijpleidingstaal

In mijn onderzoek naar het bevorderen van waterstof als groene energiedrager vond ik een nieuw wetenschappelijk onderzoeksrapport (Een overzicht van gasfase-inhibitie van gasvormige waterstofbrosheid in pijpleidingstaal) dat ingaat op een kritieke uitdaging die de sector dramatisch beïnvloedt: waterstofbrosheid (HE) in stalen pijpleidingen. 

HE vormt een aanzienlijk risico voor de integriteit van pijpleidingen gebruikt voor waterstoftransport, wat leidt tot voortijdig falen. Het rapport presenteert een genuanceerde analyse van gasfase-inhibitie als strategie om dit probleem te beperken, waarbij de nadruk ligt op de toevoeging van kleine hoeveelheden gassen zoals zuurstof (O2), koolmonoxide (CO) en zwaveldioxide (SO2) aan de waterstofstroom. Het is een van de vele oplossingen die in de loop der jaren zijn voorgesteld.

Gasremmers verminderen het risico op HE en verbeteren zo de veiligheid en levensduur van stalen pijpleidingen voor waterstoftransport. Deze bevinding is vooral relevant omdat de wereld opschuift in de richting van schonere energiebronnen en de waterstofinfrastructuur zich naar verwachting zal uitbreiden. 

Het rapport wijst echter ook op een belangrijke uitdaging in het veldde inconsistentie van de onderzoeksresultaten, die voornamelijk wordt toegeschreven aan de verschillende mechanische testmethoden die in de verschillende onderzoeken worden gebruikt. Deze inconsistentie onderstreept de noodzaak van een meer gestandaardiseerde aanpak voor het evalueren van de effectiviteit van gasfase inhibitie.

Om dit aan te pakken, wordt in het rapport gepleit voor gasfase permeatiestudies. Dergelijke studies bieden een kwantificeerbare maat voor de effectiviteit van inhibitie, waardoor een betrouwbaardere en gestandaardiseerde methode ontstaat voor het beoordelen van de levensvatbaarheid van gasfase-inhibitoren bij het voorkomen van HE. Deze aanpak zou van cruciaal belang kunnen zijn bij het veilig aanpassen van bestaande aardgaspijpleidingen voor waterstoftransport, een kritieke stap in de overgang naar een op waterstof gebaseerd energiesysteem.

Het rapport werpt licht op een veelbelovende methode om een al lang bestaand probleem aan te pakken door de kloof tussen inconsistenties in onderzoek en praktische toepassingen te overbruggen. Het maakt de weg vrij voor een systematischer en betrouwbaarder onderzoek naar gasfase-inhibitie. Deze vooruitgang is essentieel voor een veilig, efficiënt en duurzaam transport van waterstof en betekent een belangrijke stap in de richting van de realisatie van waterstof als hoeksteen van het toekomstige energielandschap.

Het rapport benadrukt ook dat de industrie hulp nodig blijft hebben bij het oplossen van het probleem van waterstofbrosheid (HE) in de zoektocht naar duurzame waterstofenergie. Verbrossing in stalen pijpleidingen blijft een belangrijke hindernis, die de integriteit en veiligheid van de waterstoftransportinfrastructuur bedreigt.  

Maar er is een andere oplossing...

De innovatieve geesten bij Triton Waterstof hebben Tritonex geïntroduceerd, een baanbrekende oplossing die deze uitdaging met beide handen aanpakt. Het is 's werelds eerste ISO 17081:2014 gecertificeerde waterstofbarrièrecoating, Tritonex heeft nul procent waterstofpermeatie, een revolutionaire vooruitgang in de sector.

Tritonex's coating met nanotechnologie wordt geprezen om zijn vermogen om bescherming te bieden tegen HE, diffusie, degradatie en corrosie, waardoor de levensduur en veiligheid van waterstofpijpleidingen wordt verbeterd. Deze innovatieve bescherming sluit aan bij de wereldwijde drang naar duurzaam energiegebruik. Het verlaagt de totale eigendomskosten in de hele waterstofwaardeketen aanzienlijk, waardoor waterstofoperaties economisch levensvatbaarder worden. 

Bovendien biedt Tritonex een ongekende ontwerpvrijheid, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor materiaal- en ontwerpkeuzes die de ecologische voetafdruk kunnen verkleinen en de operationele efficiëntie kunnen verbeteren.

De introductie van Tritonex door Triton Hydrogen creëert een buzz onder experts wereldwijden biedt een veelzijdige, niet-giftige en milieuvriendelijke oplossing met ongeëvenaarde anticorrosie-eigenschappen. Het is een bewijs van de toewijding van het bedrijf aan het verbeteren van de efficiëntie en het omarmen van duurzaamheid in de waterstofindustrie, en zet een nieuwe standaard voor veiligheid en duurzaamheid in waterstoftransport.

Lees het volledige rapport:

Een overzicht van gasfase-inhibitie van gasvormige waterstofbrosheid in pijpleidingstaal

Internationaal Tijdschrift voor Waterstofenergie, 26 februari 2024

Maximilian Röthig a,Joshua Hoschke a, Clotario Tapia a,b, Jeffrey Venezuela a, Andrej Atrens a,

School voor werktuigbouwkunde en mijnbouwkunde, Centre for Advanced Materials Processing and Manufacturing (AMPAM), Universiteit van Queensland, St Lucia, Brisbane, Australië.

Faculteit Werktuigbouwkunde en Productiewetenschappen, Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Guayaquil, Ecuador