Miljøvennlig, sosialt, og bedrift Styring

Miljø, sosiale forhold og eierstyring og selskapsledelse

Våre medarbeidere

Triton Hydrogen forventer de høyeste standarder for profesjonalitet fra sine ansatte og erkjenner behovet for å tilby dem reelle muligheter for personlig og karrieremessig utvikling. Dette begynner med garantert like ansettelsesmuligheter og tiltak mot diskriminering. Triton Hydrogen tilbyr kontinuerlig opplæring for å imøtekomme individuelle karriereønsker så vel som organisatoriske og forretningsmessige mål. Triton Hydrogen setter sin ære i å ansette de beste medarbeiderne innen sine respektive fagområder og tilbyr gode muligheter for kunnskapsutvikling.

Triton Hydrogen samarbeider tett med alle rettighetshavere, interessenter og berørte parter, og er opptatt av å sikre åpenhet i systemene og kommunikasjon på høyeste nivå. 

Vårt engasjement for samfunnsansvar

Triton Hydrogen er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder å fremme likestilling, helse og sikkerhet, miljø og samhold i lokalsamfunnet. Selskapet har forpliktet seg til å drive sin virksomhet på en bærekraftig måte gjennom spesifikke partnerskap og samfunnsinitiativer over hele verden.

Triton Hydrogen samarbeider tett med alle rettighetshavere, interessenter og berørte parter, og er opptatt av å sikre åpenhet i systemene og kommunikasjon på høyeste nivå. 

MENNESKER

Vår besettelse av helse og sikkerhet

De ansattes sikkerhet og ulykkesforebygging har høyeste prioritet for Triton Hydrogen. Triton Hydrogen har ingen ulykker, og selskapet har forpliktet seg til en kontinuerlig forbedringsprosess i jakten på fremragende helse og sikkerhet. Dette har ført til regelmessig opplæring i helse og sikkerhet, utpekte helse- og sikkerhetsansvarlige blant de ansatte og regelmessige møter og risikovurderinger. I hele konsernet utveksles beste praksis jevnlig, og forbedringer gjennomføres i tråd med dette.

HelseSikkerhet
VÅR VIRKSOMHET

Vår virksomhet og samfunnsøkonomiske påvirkning

Triton Hydrogen er opptatt av kontinuerlig forbedring. På denne måten oppmuntres det til kreativ tenkning og samarbeid i alle deler av virksomheten med sikte på å forbedre kvalitet og produktivitet.

Vår innovative tilnærming

Triton Hydrogen utvikler kontakter med utdanningsinstitusjoner, Business Links, handelskamre og samfunnsgrupper. Å bygge broer mellom næringsliv, lokalsamfunn og utdanning anses som avgjørende for selskapets vekst, ettersom det er nødvendig med en gründertilnærming for å oppnå bærekraftig vekst.

innovere

Vårt miljøansvar

Triton Hydrogen designer og bygger miljøvennlig infrastruktur. Selskapet er spesielt opptatt av å forebygge og foregripe klimaendringer ved å redusere energiforbruket. Optimalisering av resirkulering og gjenbruk av materialer er også noen av Triton Hydros strategiske prioriteringer.

miljø