Vilkår

Disse vilkårene og betingelsene beskriver reglene og forskriftene for bruk av Triton Hydrogen Ltds nettsted, som ligger på triton-hydrogen.com.

Ved å gå inn på dette nettstedet antar vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene. Ikke fortsett å bruke Triton Hydrogen hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Informasjonskapsler:

Nettstedet bruker informasjonskapsler for å hjelpe deg med å tilpasse opplevelsen din på nettet. Ved å gå inn på Triton Hydrogen godtar du å bruke de nødvendige informasjonskapslene.

En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken din av en nettsideserver. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler er unikt tilordnet deg og kan bare leses av en webserver i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg.

Vi kan bruke informasjonskapsler til å samle inn, lagre og spore informasjon for statistiske formål eller markedsføringsformål for å drive nettstedet vårt. Du har muligheten til å godta eller avvise valgfrie informasjonskapsler. Det finnes noen obligatoriske informasjonskapsler som er nødvendige for driften av nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene krever ikke ditt samtykke, da de alltid fungerer. Vær oppmerksom på at når du godtar nødvendige informasjonskapsler, godtar du også tredjeparts informasjonskapsler, som kan brukes via tjenester levert av tredjeparter hvis du bruker slike tjenester på nettstedet vårt, for eksempel et videovindu levert av tredjeparter og integrert på nettstedet vårt.

Lisens:

Med mindre annet er oppgitt, eier Triton Hydrogen Ltd og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene til alt materiale på Triton Hydrogen. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dette fra Triton Hydrogen for din egen personlige bruk i henhold til begrensningene i disse vilkårene og betingelsene.

Det må du ikke:

 • Kopiere eller publisere materiale fra Triton Hydrogen på nytt
 • selge, leie ut eller viderelisensiere materiale fra Triton Hydrogen.
 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra Triton Hydrogen.
 • Redistribuere innhold fra Triton Hydrogen

Denne avtalen trer i kraft på datoen for denne avtalen.

Deler av dette nettstedet gir brukerne mulighet til å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder av nettstedet. Triton Hydrogen Ltd filtrerer, redigerer, publiserer eller gjennomgår ikke kommentarer før de legges ut på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til Triton Hydrogen Ltd, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til den enkelte som legger ut sine synspunkter og meninger. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lover, skal Triton Hydrogen Ltd ikke være ansvarlig for kommentarene eller noe ansvar, skader eller utgifter som er forårsaket og/eller påført som følge av bruk av og/eller publisering av og/eller opptreden av kommentarene på dette nettstedet.

Triton Hydrogen Ltd forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller som bryter med disse vilkårene.

Du garanterer og erklærer at:

 • Du har rett til å legge ut kommentarene på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker til å gjøre det;
 • Kommentarene krenker ikke noen immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent eller varemerke tilhørende en tredjepart;
 • Kommentarene inneholder ikke injurierende, ærekrenkende, støtende, uanstendig eller på annen måte ulovlig materiale som krenker personvernet.
 • Kommentarene vil ikke bli brukt til å oppfordre til eller markedsføre forretninger eller kunder eller presentere kommersielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved Triton Hydrogen Ltd en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere dine kommentarer i alle former, formater eller medier.

Hyperkobling til vårt innhold:

Følgende organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

 • Offentlige etater;
 • Søkemotorer;
 • Nyhetsorganisasjoner;
 • Distributører av nettkataloger kan lenke til nettstedet vårt på samme måte som de lenker til nettstedene til andre oppførte virksomheter; og
 • Systemomfattende akkrediterte virksomheter, med unntak av veldedige organisasjoner, veldedighetssentre og veldedige innsamlingsgrupper som ikke kan opprette hyperkoblinger til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, til publikasjoner eller til annen informasjon på nettstedet så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke feilaktig antyder sponsing, støtte eller godkjenning av den lenkende parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den lenkende partens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre lenkeforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 • allment kjente forbruker- og/eller bedriftsinformasjonskilder;
 • dot.com-nettsteder;
 • foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;
 • distributører av kataloger på nettet;
 • internettportaler;
 • regnskaps-, advokat- og konsulentselskaper, og
 • utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner.

Vi godkjenner lenkeforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi vurderer at: (a) lenken ikke stiller oss selv eller våre akkrediterte virksomheter i et ugunstig lys, (b) organisasjonen ikke har noen negative oppføringer hos oss, (c) fordelen for oss av hyperlenkens synlighet kompenserer for fraværet av Triton Hydrogen Ltd, og (d) lenken er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke feilaktig antyder sponsing, støtte eller godkjenning av den lenkende parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den lenkende partens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i punkt 2 ovenfor, og er interessert i å lenke til nettstedet vårt, må du informere oss ved å sende et e-post til Triton Hydrogen Ltd. Vennligst oppgi navn, organisasjonsnavn, kontaktinformasjon samt nettadressen til nettstedet ditt, en liste over eventuelle nettadresser som du har tenkt å lenke til nettstedet vårt fra, og en liste over nettadressene på nettstedet vårt som du ønsker å lenke til. Vent 2-3 uker på svar.

Godkjente organisasjoner kan opprette hyperlenker til nettstedet vårt på følgende måte:

 • Ved bruk av vårt firmanavn; eller
 • Ved bruk av den enhetlige ressurslokalisatoren det lenkes til, eller
 • Bruke en annen beskrivelse av nettstedet vårt som det lenkes til, som gir mening i forhold til konteksten og formatet på innholdet på den lenkende partens nettsted.

Ingen bruk av Triton Hydrogen Ltds logo eller andre illustrasjoner vil bli tillatt for lenking uten en lisensavtale for varemerket.

Ansvar for innhold:

Vi kan ikke holdes ansvarlige for innhold som vises på nettstedet ditt. Du samtykker i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som fremsettes på nettstedet ditt. Ingen lenke(r) skal vises på noe nettsted som kan tolkes som injurierende, uanstendig eller kriminelt, eller som krenker, på annen måte krenker eller oppfordrer til krenkelse eller annen krenkelse av tredjeparts rettigheter.

Forbehold om rettigheter:

Vi forbeholder oss retten til å be deg om å fjerne alle lenker eller bestemte lenker til nettstedet vårt. Du samtykker i at du umiddelbart skal fjerne alle lenker til nettstedet vårt på forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til når som helst å endre disse vilkårene og retningslinjene for lenker. Ved å fortsette å lenke til nettstedet vårt, samtykker du i å være bundet av og følge disse vilkårene og betingelsene.

Fjerning av lenker fra nettstedet vårt:

Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som av en eller annen grunn er støtende, kan du når som helst kontakte oss og informere oss. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til å gjøre det eller til å svare deg direkte.

Ansvarsfraskrivelse:

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver vi oss alle erklæringer, garantier og vilkår knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for dødsfall eller personskade;
 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for bedrageri eller uredelig feilaktig fremstilling;
 • begrense noen av våre eller dine forpliktelser på en måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller
 • utelukke noe av vårt eller ditt ansvar som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

Ansvarsbegrensningene og -forbudene som er angitt i dette avsnittet og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt foregående avsnitt; og (b) regulerer alt ansvar som oppstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen, inkludert ansvar som oppstår i kontrakt, erstatningsrettslig og for brudd på lovbestemte plikter.

Informasjon om selskapet:

Triton Hydrogen Ltd  

Firmanummer: 13979747 

MVA-nummer: 442427410 

Registrert kontoradresse: 22 Towcester Road Old Stratford, Milton Keynes, England, MK1 6AQ