Innowacja

Innowacje w każdej branży

Przy Triton Hydrogen, we're redefining the way global industries use the world's most abundant energy source with our innovative coating solution. Applying our coating inside any hydrogen-containing object ensures 100% containment, with no diffusion, permeation, embrittlement, leakage or degradation of the object.

W końcu odblokowaliśmy przyszłość opartą na wodorze dla wszystkich i pociągamy za sobą każdą branżę.

Tritonex pozytywnie wpływa na każdą formę produkcji wodoru.

Hydrogen can be both an atom and a molecule, depending on the context in which it's being discussed. As an atom, hydrogen is the simplest and most abundant element in the universe, consisting of just one proton in its nucleus and one electron orbiting that nucleus. However, hydrogen naturally exists as a molecule in most environments, including Earth's atmosphere. This molecular form is known as dihydrogen or molecular hydrogen, and it consists of two hydrogen atoms bonded together (H2). This is the form in which hydrogen gas is found and used in various applications, from fuel to creating chemical reactions in industrial processes. So, in summary, hydrogen can refer to a single atom when discussing its elemental form, or a molecule when referring to its most stable, diatomic form, H2. Let's take a look at how commercial hydrogen is categorised.

Zielony wodór

Zielony wodór jest produkowany poprzez wykorzystanie czystej energii elektrycznej z nadwyżek odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna lub wiatrowa, do elektrolizy wody. Elektrolizery wykorzystują reakcję elektrochemiczną do rozszczepienia wody na wodór i tlen, nie emitując przy tym dwutlenku węgla. Podczas gdy zielony wodór stanowi obecnie niewielki ułamek całkowitej produkcji wodoru ze względu na jego wysoki koszt, oczekuje się, że jego cena spadnie, gdy stanie się bardziej powszechny, podążając za spadkową trajektorią kosztów energii wiatrowej.

Niebieski wodór

Niebieski wodór jest pozyskiwany głównie z gazu ziemnego w procesie zwanym reformingiem parowym, który łączy gaz ziemny z podgrzaną wodą w postaci pary. Rezultatem jest wodór wraz z produktem ubocznym w postaci dwutlenku węgla. Aby można go było zaklasyfikować jako błękitny wodór, proces produkcji musi obejmować wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) w celu wychwytywania i składowania emitowanego dwutlenku węgla. Pomimo tego, że jest on określany jako "niskoemisyjny wodór", produkcja niebieskiego wodoru nadal generuje gazy cieplarniane w procesie reformingu parowego.

Szary wodór

Szary wodór jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną formą produkcji wodoru. Jest on wytwarzany z gazu ziemnego lub metanu przy użyciu reformingu parowego metanu, ale bez wychwytywania gazów cieplarnianych emitowanych podczas tego procesu. Szary wodór jest zasadniczo taki sam jak niebieski wodór, ale nie ma możliwości wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Czarny & Brązowy wodór

Te rodzaje wodoru są wytwarzane poprzez wykorzystanie węgla kamiennego lub brunatnego (węgla brunatnego) w procesie produkcji wodoru. Reprezentują one przeciwny koniec spektrum wodoru niż zielony wodór, będąc najbardziej szkodliwymi dla środowiska opcjami. Dodatkowo, każdy wodór wytwarzany z paliw kopalnych w procesie zgazowania jest czasami zamiennie nazywany wodorem czarnym lub brunatnym, co dodatkowo komplikuje terminologię.

Turkusowy wodór

Turkusowy wodór jest nowym dodatkiem do spektrum kolorów wodoru, a jego produkcja na dużą skalę nie została jeszcze zademonstrowana. Jest on wytwarzany w procesie zwanym pirolizą metanu, w wyniku którego powstaje wodór i węgiel w stanie stałym. To, czy turkusowy wodór jest uważany za wodór niskoemisyjny, zależy od tego, czy proces termiczny jest zasilany energią odnawialną, a węgiel jest trwale przechowywany lub wykorzystywany.

Różowy wodór

Różowy wodór powstaje w wyniku elektrolizy zasilanej energią jądrową. Można go również nazwać wodorem fioletowym lub czerwonym. Co więcej, wysokie temperatury generowane przez reaktory jądrowe mogą być wykorzystywane w innych metodach produkcji wodoru, takich jak wytwarzanie pary wodnej w celu bardziej wydajnej elektrolizy lub reformingu parowego metanu w oparciu o gaz kopalny.

Żółty wodór

Żółty wodór to stosunkowo nowy termin odnoszący się do wodoru wytwarzanego w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii słonecznej.

Biały wodór

Biały wodór odnosi się do naturalnie występującego wodoru geologicznego znajdującego się w podziemnych złożach i powstałego w wyniku szczelinowania. Obecnie nie istnieją żadne strategie pozwalające na wykorzystanie tego rodzaju wodoru.

Stosujemy nasz innowacyjny system powłok barierowych w każdej branży wykorzystującej wodór.