Zarząd Spotkania

Zarząd Spotkania

Regularny Zarząd spotkania i protokoły dokumentujące te czynności spotkaniasą naprawdę ważną częścią naszego due diligence i transakcji biznesowych. Naszym celem jest zorganizowanie jednego osobistego Zarząd spotkania co 12 tygodni. Poniżej znajdują się daty ostatniego i przyszłych spotkań spotkania:

Data Lokalizacje
27 i 28 kwietnia 2023 r. Norwegia
12 i 13 lipca 2023 r. Norwegia
12 i 13 września 2023 r. Anglia
4 i 5 grudnia 2023 r. Norwegia
10 i 11 stycznia 2024 r. Anglia
13 i 14 marca 2024 r. Anglia
June 2024 TBC

Zespół zarządzania operacyjnego spotyka się co tydzień, a codzienne interakcje między odpowiednimi członkami zespołu odbywają się co godzinę.