Innovation

Innovationer för alla branscher

Vid Triton Väte, we're redefining the way global industries use the world's most abundant energy source with our innovative coating solution. Applying our coating inside any hydrogen-containing object ensures 100% containment, with no diffusion, permeation, embrittlement, leakage or degradation of the object.

Vi har äntligen öppnat upp för en vätgasbaserad framtid för alla, och vi tar med oss alla branscher.

Tritonex har en positiv inverkan på alla former av vätgasproduktion.

Hydrogen can be both an atom and a molecule, depending on the context in which it's being discussed. As an atom, hydrogen is the simplest and most abundant element in the universe, consisting of just one proton in its nucleus and one electron orbiting that nucleus. However, hydrogen naturally exists as a molecule in most environments, including Earth's atmosphere. This molecular form is known as dihydrogen or molecular hydrogen, and it consists of two hydrogen atoms bonded together (H2). This is the form in which hydrogen gas is found and used in various applications, from fuel to creating chemical reactions in industrial processes. So, in summary, hydrogen can refer to a single atom when discussing its elemental form, or a molecule when referring to its most stable, diatomic form, H2. Let's take a look at how commercial hydrogen is categorised.

Grön vätgas

Grön vätgas produceras genom att använda ren el från överskott av förnybara energikällor, som sol- eller vindkraft, för att elektrolysera vatten. Elektrolysörer använder en elektrokemisk reaktion för att dela upp vatten i väte och syre och släpper inte ut någon koldioxid i processen. Även om grön vätgas för närvarande utgör en liten del av den totala vätgasproduktionen på grund av dess höga kostnad, förväntas priset sjunka när det blir vanligare, i linje med den nedåtgående kurvan för vindkraftskostnader.

Blå vätgas

Blå vätgas utvinns huvudsakligen ur naturgas med hjälp av en process som kallas ångreformering, där naturgas kombineras med uppvärmt vatten i form av ånga. Resultatet är vätgas, tillsammans med biprodukten koldioxid. För att klassificeras som blå vätgas måste produktionsprocessen involvera koldioxidavskiljning och lagring (CCS) för att avskilja och lagra den koldioxid som släpps ut. Trots att blå vätgas kallas "koldioxidsnål vätgas" genererar produktionen av blå vätgas fortfarande växthusgaser genom ångreformeringsprocessen.

Grå vätgas

Grå vätgas är för närvarande den vanligaste formen av vätgasproduktion. Det produceras från naturgas eller metan med hjälp av ångreformering av metan, men utan att fånga upp de växthusgaser som släpps ut under processen. Grå vätgas är i princip samma sak som blå vätgas, men den saknar implementering av koldioxidavskiljning och lagring.

Svart och Brun vätgas

Dessa typer av vätgas produceras genom att använda svart kol eller lignit (brunkol) i vätgasproduktionsprocessen. De representerar den motsatta änden av vätgasspektrumet jämfört med grön vätgas, och är de mest miljöskadliga alternativen. Dessutom kallas all vätgas som produceras från fossila bränslen genom förgasningsprocessen ibland omväxlande för svart eller brun vätgas, vilket ytterligare komplicerar terminologin.

Turkos väte

Turkos vätgas är ett nytt tillskott i vätgasens färgspektrum, och storskalig produktion har ännu inte demonstrerats. Det framställs med hjälp av en process som kallas metanpyrolys, som ger vätgas och fast kol. Om turkos vätgas ska betraktas som vätgas med låga utsläpp beror på om den termiska processen drivs med förnybar energi och om kolet lagras eller utnyttjas permanent.

Rosa väte

Rosa väte genereras genom elektrolys som drivs av kärnkraft. Det kan också kallas lila eller rött väte. Dessutom kan de höga temperaturer som genereras av kärnreaktorer användas i andra vätgasproduktionsmetoder, såsom ångproduktion för effektivare elektrolys eller fossilgasbaserad ångreformering av metan.

Gul vätgas

Yellow hydrogen är en relativt ny term som syftar på vätgas som produceras genom elektrolys med hjälp av solenergi.

Vit vätgas

Med vit vätgas avses naturligt förekommande geologisk vätgas som finns i underjordiska avlagringar och som skapas genom fracking. För närvarande finns det inga strategier för att utnyttja denna typ av vätgas.

Vi tillämpar vårt innovativa system för barriärbeläggning i alla branscher som använder vätgas.