Villkor

I dessa villkor beskrivs reglerna och bestämmelserna för användning av Triton Hydrogen Ltd:s webbplats, som finns på triton-hydrogen.com.

Genom att besöka denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Triton Hydrogen om du inte godkänner samtliga villkor som anges på denna sida.

Cookies:

Webbplatsen använder cookies för att hjälpa dig att anpassa din onlineupplevelse. Genom att besöka Triton Hydrogen samtycker du till att använda de cookies som krävs.

En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbplatsserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien till dig.

Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska eller marknadsföringsändamål för att driva vår webbplats. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa valfria cookies. Det finns några obligatoriska cookies som är nödvändiga för driften av vår webbplats. Dessa cookies kräver inte ditt samtycke eftersom de alltid fungerar. Tänk på att genom att acceptera nödvändiga cookies accepterar du också cookies från tredje part, som kan användas via tjänster som tillhandahålls av tredje part om du använder sådana tjänster på vår webbplats, till exempel ett videofönster som tillhandahålls av tredje part och integreras på vår webbplats.

Licens:

Om inget annat anges äger Triton Hydrogen Ltd och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Triton Hydrogen. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan få tillgång till detta från Triton Hydrogen för ditt eget personliga bruk underkastat de begränsningar som anges i dessa villkor.

Det får du inte:

 • Kopiera eller återpublicera material från Triton Hydrogen
 • Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från Triton Hydrogen
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Triton Hydrogen
 • Redistribuera innehåll från Triton Hydrogen

Detta avtal skall börja gälla den dag som anges i detta avtal.

Delar av denna webbplats erbjuder användarna en möjlighet att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa områden av webbplatsen. Triton Hydrogen Ltd filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de publiceras på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte synpunkter och åsikter från Triton Hydrogen Ltd, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikterna och uppfattningarna hos den person som publicerar sina åsikter och uppfattningar. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar ska Triton Hydrogen Ltd inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits till följd av någon användning av och/eller publicering av och/eller förekomst av kommentarerna på denna webbplats.

Triton Hydrogen Ltd förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller som bryter mot dessa villkor.

Du garanterar och försäkrar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke för någon tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, förtalande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material, vilket är ett intrång i privatlivet.
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller marknadsföra affärer eller anpassade eller nuvarande kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed Triton Hydrogen Ltd en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och bemyndiga andra att använda, reproducera och redigera alla dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkning till vårt innehåll:

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga organ;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av onlinekataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
 • Systemomfattande ackrediterade företag med undantag för ideella organisationer, shoppingcenter för välgörenhet och insamlingsgrupper för välgörenhet som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan information på webbplatsen så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget på den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända informationskällor för konsumenter och/eller företag;
 • dot.com-webbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer av onlinekataloger;
 • internetportaler;
 • revisions-, advokat- och konsultföretag, och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle ge oss en ofördelaktig bild av oss själva eller av våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa uppgifter om oss; (c) fördelen för oss av att hyperlänken är synlig kompenserar frånvaron av Triton Hydrogen Ltd; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande, (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster, och (c) passar in i sammanhanget på den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-post till Triton Hydrogen Ltd. Ange ditt namn, din organisations namn, kontaktuppgifter samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över de webbadresser på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer får hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom användning av vårt företagsnamn; eller
 • Genom användning av den enhetliga resurslokaliserare som länkas till, eller
 • Använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är meningsfull i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Triton Hydrogen Ltd:s logotyp eller andra illustrationer kommer att tillåtas för länkning utan ett licensavtal för varumärket.

Ansvar för innehåll:

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som framförs på din webbplats. Inga länkar får förekomma på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscen eller kriminell, eller som inkräktar på, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Förbehåll för rättigheter:

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller en viss länk till vår webbplats. Du samtycker till att du omedelbart ska ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkningspolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden av och följa dessa villkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats:

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt.

Friskrivningsklausul:

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ert ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;
 • begränsa något av våra eller dina ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag, eller
 • utesluta något av våra eller era ansvar som inte får uteslutas enligt tillämplig lag.

De ansvarsbegränsningar och ansvarsförbud som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivningsklausul: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglerar alla skyldigheter som uppstår enligt friskrivningsklausulen, inklusive skyldigheter som uppstår på grund av avtal, skadestånd och brott mot lagstadgad skyldighet.

Information om företaget:

Triton Hydrogen Ltd  

Företagsnummer: 13979747 

Momsregistreringsnummer: 442427410 

Registrerad adress för huvudkontoret: 22 Towcester Road Old Stratford, Milton Keynes, England, MK1 6AQ