Ranska Hydrogène ja SHFCA Forge Uusi Kumppanuus: A Boost osoitteessa Jäsenet Kuten Triton Vety

France Hydrogène ja SHFCA solmivat uuden kumppanuuden: Triton Hydrogenin kaltaisille jäsenille lisäpotkua

France Hydrogène ja Scottish Hydrogen & Fuel Cell Association (SHFCA) ovat yhdistäneet voimansa vetyalan kannalta jännittävällä tavalla allekirjoittamalla Pariisissa Hyvolution-messuilla yhteisymmärryspöytäkirjan. Tämä käänteentekevä sopimus vauhdittaa siirtymistä nettonollapäästöihin hyödyntämällä yli 650 jäsenorganisaation yhdistettyjä voimavaroja kehittyvällä vetyteollisuudella. Näiden jäsenten joukossa on Triton Hydrogen, vetyalan edelläkävijäyritys, joka on ilmaissut tyytyväisyytensä tähän uuteen kumppanuuteen.

France Hydrogène -yhtiön Philippe Boucly ja SHFCA:n Nigel Holmes allekirjoittamassa aiesopimusta Hyvolutionissa.

France Hydrogène -yhtiön puheenjohtaja Philippe Boucly ja SHFCA:n toimitusjohtaja Nigel Holmes allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla käynnistettiin tulevaisuuteen suuntautuva Auld-allianssi, joka lupaa nopeuttaa vetyteknologian käyttöönottoa. Tämä yhteistyö on osoitus sekä Ranskan että Skotlannin sitoutumisesta vetyvallankumouksen johtamiseen Euroopassa.

 

Skotlannin hallituksen energiaministeri Gillian Martin korosti tämän kumppanuuden merkitystä vedyn kehittämisen edistämisessä molemmissa maissa. Hän korosti mahdollisuuksia luoda hyvin palkattuja työpaikkoja, edistää kestävää energiajärjestelmää ja tukea taitojen kehittämistä tämän strategisen liiton avulla.

 

Samaa mieltä oli myös France Hydrogène -yhtiön Philippe Boucly, joka ilmaisi halunsa vahvistaa suhteita SHFCA:n ja sen jäsenten, kuten Triton Hydrogenin, kanssa keskittymällä ilmastonmuutoksen hillitsemisen, energiavarmuuden ja talouskehityksen kaltaisiin avainalueisiin. Nigel Holmes lisäsi, että tämä uusi liittouma France Hydrogène -yhtiön kanssa on merkittävä askel kohti kukoistavaa vetytaloutta koko Euroopassa, jossa hyödynnetään yhdistetyn jäsenistön laajaa asiantuntemusta.

Tämä kumppanuus on erityisen rohkaisevaa Triton Hydrogenille, joka on SHFCA:n jäsen. Triton Hydrogen on vetysulkupinnoiteteknologian eturintamassa oleva yritys, ja sillä on keskeinen rooli vedyn nopeutetussa käyttöönotossa ja kehittämisessä puhtaana energialähteenä. Yrityksen sitoutuminen innovointiin ja kestävyyteen sopii täydellisesti yhteen yhteisymmärryspöytäkirjan tavoitteiden kanssa. Yhteisymmärryspöytäkirjan tavoitteena on helpottaa yhteistyöhankkeita, tiedon jakamista, edunvalvontaa, valmiuksien kehittämistä ja resurssien jakamista jäsenten kesken.

 

Yhteisymmärryspöytäkirjan tavoitteisiin kuuluvat:

  • Yhteistyöhankkeiden edistäminen France Hydrogène -hankkeen ja SHFCA:n välisten siteiden vahvistamiseksi.
  • Kannustetaan tiedon jakamista ja parhaita käytäntöjä vedyn turvallista käyttöä varten.
  • Parannetaan sitoutumista toisiaan täydentävillä maantieteellisillä alueilla toimivien organisaatioiden kanssa.
  • Tuetaan taitojen kehittämistä, koulutusta ja opetusta vetyalalla.
  • Uutisartikkelien, viestinnän ja tapahtumien koordinointi Triton Hydrogenin kaltaisten jäsenten hyväksi.

 

Triton Hydrogen hyötyy merkittävästi tämän yhteisymmärryspöytäkirjan mahdollistamasta tiiviimmästä yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta, sillä se soveltaa vetyteknologiaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Triton Hydrogène on sitoutunut edistämään vedyn käyttöä kestävän energiatulevaisuuden elintärkeänä osatekijänä, mikä sopii hyvin yhteen sekä France Hydrogène että SHFCA:n strategisten tavoitteiden kanssa.

 

Tämä yhteisymmärryspöytäkirja ei ole vain lupaus tulevasta yhteistyöstä vaan konkreettinen askel kohti vetyenergian koko potentiaalin hyödyntämistä. Se luo ennakkotapauksen kansainväliselle yhteistyölle, jossa Ranska ja Skotlanti näyttävät tietä. Triton Hydrogenin kaltaiset jäsenet ovat tämän kumppanuuden ytimessä, ja ne ovat valmiita tarjoamaan asiantuntemustaan ja innovaatioitaan yhteisiin ponnisteluihin kohti vihreämpää ja kestävämpää maailmaa.

 

Lisätietoja Triton Hydrogenista ja sen roolista vetyenergian tulevaisuuden muokkaajana, ota yhteyttä Paul Meersmaniin, Triton Hydrogenin maailmanlaajuinen markkinointi- ja viestintäjohtaja.