Frankrijk Hydrogène en SHFCA Smederij Nieuw Partnerschap: A Boost voor Leden Zoals Triton Waterstof

France Hydrogène en SHFCA smeden nieuw partnerschap: Een boost voor leden zoals Triton Hydrogen

France Hydrogène en de Scottish Hydrogen & Fuel Cell Association (SHFCA) hebben hun krachten gebundeld in een opwindende ontwikkeling voor de waterstofsector door het ondertekenen van een Memorandum of Understanding (MoU) tijdens de Hyvolution-beurs in Parijs. Deze baanbrekende overeenkomst is bedoeld om de overgang naar netto nul te versnellen, door gebruik te maken van de gecombineerde krachten van meer dan 650 lidorganisaties in de snelgroeiende waterstofindustrie. Onder deze leden bevindt zich Triton Hydrogen, een baanbrekend bedrijf op het gebied van waterstof, dat zijn vreugde heeft uitgesproken over dit nieuwe partnerschap.

Philippe Boucly van France Hydrogène en Nigel Holmes van SHFCA ondertekenen het MoU op Hyvolution.

Philippe Boucly, president van France Hydrogène, en Nigel Holmes, Chief Executive van SHFCA, markeerden deze gelegenheid door het MoU te ondertekenen, waarmee een toekomstgerichte Auld Alliance werd geïnitieerd die de inzet van waterstoftechnologieën belooft te versnellen. Deze samenwerking getuigt van het engagement van zowel Frankrijk als Schotland om de waterstofrevolutie in Europa te leiden.

 

Gillian Martin, de Schotse minister van Energie, benadrukte het belang van dit partnerschap voor de ontwikkeling van waterstof in beide naties. Ze benadrukte het potentieel voor het creëren van goedbetaalde banen, het bevorderen van een duurzaam energiesysteem en het ondersteunen van de ontwikkeling van vaardigheden door deze strategische alliantie.

 

Philippe Boucly van France Hydrogène sloot zich hierbij aan en gaf aan de relatie met SHFCA en haar leden zoals Triton Hydrogen te willen versterken, waarbij de nadruk ligt op belangrijke gebieden zoals het beperken van klimaatverandering, energiezekerheid en economische ontwikkeling. Nigel Holmes voegde eraan toe dat deze nieuwe alliantie met France Hydrogène een belangrijke stap is op weg naar een bloeiende waterstofeconomie in heel Europa, waarbij geprofiteerd kan worden van de enorme expertise van hun gecombineerde leden.

Dit partnerschap is vooral bemoedigend voor Triton Hydrogen, een lid van SHFCA. Als toonaangevend bedrijf op het gebied van coatingtechnologie voor waterstofbarrières is Triton Hydrogen klaar om een vitale rol te spelen in de versnelde inzet en ontwikkeling van waterstof als schone energiebron. De toewijding van het bedrijf aan innovatie en duurzaamheid sluit perfect aan bij de doelstellingen van het MoU, dat tot doel heeft het faciliteren van samenwerkingsprojecten, het delen van kennis, belangenbehartiging, capaciteitsopbouw en het delen van middelen tussen leden.

 

De doelstellingen van het MoU zijn onder andere:

  • Stimuleren van samenwerkingsprojecten om de banden tussen France Hydrogène en SHFCA te versterken.
  • Stimuleren van het delen van kennis en beste praktijken voor de veilige toepassing van waterstof.
  • Betere samenwerking met organisaties in complementaire geografische gebieden.
  • Ondersteuning van de ontwikkeling van vaardigheden, training en onderwijs in de waterstofsector.
  • Coördinatie van nieuwsartikelen, communicatie en evenementen ten behoeve van leden zoals Triton Hydrogen.

 

Met zijn allesomvattende benadering van waterstoftechnologie zal Triton Hydrogen aanzienlijk profiteren van de verbeterde samenwerking en kennisuitwisseling die door dit MoU mogelijk wordt gemaakt. De toewijding van het bedrijf om waterstof te promoten als een vitaal onderdeel van een duurzame energietoekomst sluit goed aan bij de strategische doelen van zowel France Hydrogène als SHFCA.

 

Dit memorandum van overeenstemming is niet alleen een belofte voor toekomstige samenwerking, maar een concrete stap in de richting van het realiseren van het volledige potentieel van waterstofenergie. Het schept een precedent voor internationale samenwerking, met Frankrijk en Schotland voorop. Leden zoals Triton Hydrogen staan in het hart van dit partnerschap, klaar om hun expertise en innovatie bij te dragen aan de collectieve inspanning voor een groenere, duurzamere wereld.

 

Voor meer informatie over Triton Hydrogen en hun rol in het vormgeven van de toekomst van waterstofenergie, contact Paul Meersman, Global Head of Marketing and Communications bij Triton Hydrogen.