Britisk-norsk nanoteknologi selskap løser gjennomtrengning utfordring

Britisk-norsk nanoteknologiselskap løser permeasjonsutfordringen.

Triton Hydrogen har kunngjort et gjennombrudd med sitt egenutviklede produkt, Tritonex, som løser en av hydrogenets største utfordringer: permeasjon.

Denne artikkelen ble først publisert i Global Hydrogen Review.

Hydrogenenergi fremstår som et fyrtårn av håp i det globale kappløpet mot en bærekraftig fremtid. Hydrogen er kjent for sin høye energitetthet og nullutslippsevne, og er i ferd med å bli hjørnesteinen i arbeidet med å redusere karbonutslippene i transport-, industri- og kraftproduksjonssektorene. Likevel har veien mot å utnytte denne rene energibæreren bydd på en del utfordringer.

Hydrogenets lille molekylstørrelse har historisk sett gjort det vanskelig å få tak i, og det siver gjennom selve infrastrukturen som skal holde på det, noe som fører til effektivitetstap og sikkerhetsproblemer. Bransjen har lenge vært på jakt etter en løsning som gjør det mulig å bruke hydrogen i stor skala uten at det må produseres i nærheten.

Her kommer Tritonex. Dette innovative belegget, som er et resultat av fem års forskning utført av Triton Hydros skarpeste hjerner, er et ugjennomtrengelig skjold mot gjennomtrengning. Tritonex, som kan brukes sømløst på eksisterende infrastruktur eller integreres i nye konstruksjoner, forhindrer ikke bare hydrogenlekkasje, men beskytter også mot materialsprøhet som har plaget tradisjonelle stålkomponenter.

"Vi befinner oss i et avgjørende øyeblikk for hydrogenindustrien", sier Henning Syversen, administrerende direktør i Triton Hydrogen. "Med Tritonex kan vi nå tilnærme oss hydrogenlagring og -transport med samme allsidighet som tradisjonelle drivstoff. Dette er ikke bare et fremskritt, det er en endring i bransjens tankesett."

Tritonex er det første og eneste produktet som fullt ut oppfyller den strenge ISO 17081:2014-standarden for hydrogendiffusjon og -permeasjon. Den enkle anvendelsen for OEM-leverandører og ettermonteringsmulighetene gjør den til en universalløsning for rørledninger, lagringssystemer, ventiler og transportapplikasjoner.

Implikasjonene av Tritonex strekker seg lenger enn bare tekniske prestasjoner; det innvarsler en ny æra for utvikling av energiinfrastruktur. Ved å forenkle overgangen til hydrogen er Tritonex i stand til å fremskynde avkarboniseringen av økonomien og skape en renere og mer bærekraftig fremtid.

Triton Hydrogen samarbeider med globale hydrogenprodusenter, distributører og sluttbrukere, og de potensielle sektorene som påvirkes av Tritonex, spenner over hele hydrogenverdikjeden fra produksjon til energiproduksjon.