Francja Hydrogène i SHFCA Kuźnia Nowość Partnerstwo: A Boost dla Członkowie Jak Tryton Wodór

France Hydrogène i SHFCA nawiązują nowe partnerstwo: Wsparcie dla członków takich jak Triton Hydrogen

France Hydrogène i Scottish Hydrogen & Fuel Cell Association (SHFCA) połączyły siły w ekscytującym wydarzeniu dla sektora wodorowego, podpisując protokół ustaleń (MoU) na targach Hyvolution w Paryżu. To przełomowe porozumienie ma przyspieszyć przejście do zerowej emisji netto, wykorzystując połączone siły ponad 650 organizacji członkowskich w rozwijającej się branży wodorowej. Wśród tych członków jest Triton Hydrogen, pionierska firma w dziedzinie wodoru, która wyraziła zadowolenie z nowego partnerstwa.

Philippe Boucly z France Hydrogène i Nigel Holmes z SHFCA podpisują MoU w Hyvolution.

Philippe Boucly, prezes France Hydrogène i Nigel Holmes, dyrektor generalny SHFCA, z tej okazji podpisali protokół ustaleń, inicjując przyszłościowy sojusz Auld Alliance, który obiecuje przyspieszyć wdrażanie technologii wodorowych. Współpraca ta jest świadectwem zaangażowania zarówno Francji, jak i Szkocji w przewodzenie rewolucji wodorowej w Europie.

 

Gillian Martin, minister ds. energii w szkockim rządzie, podkreśliła znaczenie tego partnerstwa dla rozwoju wodoru w obu krajach. Podkreśliła potencjał tworzenia dobrze płatnych miejsc pracy, promowania zrównoważonego systemu energetycznego i wspierania rozwoju umiejętności poprzez ten strategiczny sojusz.

 

Powtarzając to zdanie, Philippe Boucly z France Hydrogène wyraził chęć wzmocnienia relacji z SHFCA i jej członkami, takimi jak Triton Hydrogen, koncentrując się na kluczowych obszarach, takich jak łagodzenie zmian klimatu, bezpieczeństwo energetyczne i rozwój gospodarczy. Nigel Holmes dodał, że ten nowy sojusz z France Hydrogène jest znaczącym krokiem w kierunku stworzenia dobrze prosperującej gospodarki wodorowej w całej Europie, korzystającej z ogromnej wiedzy połączonych członków.

Partnerstwo to jest szczególnie zachęcające dla Triton Hydrogen, członka SHFCA. Jako firma przodująca w technologii powlekania barierą wodorową, Triton Hydrogen jest gotowa odegrać istotną rolę w przyspieszonym wdrażaniu i rozwoju wodoru jako źródła czystej energii. Zaangażowanie firmy w innowacje i zrównoważony rozwój doskonale wpisuje się w cele MoU, które ma na celu ułatwienie wspólnych projektów, dzielenie się wiedzą, rzecznictwo, budowanie potencjału i dzielenie się zasobami między członkami.

 

Cele protokołu ustaleń obejmują:

  • Wspieranie wspólnych projektów w celu wzmocnienia więzi między France Hydrogène i SHFCA.
  • Zachęcanie do dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami w zakresie bezpiecznego wdrażania wodoru.
  • Poprawa współpracy z organizacjami w uzupełniających się obszarach geograficznych.
  • Wspieranie rozwoju umiejętności, szkoleń i edukacji w sektorze wodorowym.
  • Koordynowanie artykułów informacyjnych, komunikacji i wydarzeń przynoszących korzyści członkom takim jak Triton Hydrogen.

 

Dzięki kompleksowemu podejściu do technologii wodorowej, Triton Hydrogen może odnieść znaczące korzyści ze wzmocnionej współpracy i wymiany wiedzy ułatwionej przez to porozumienie. Zaangażowanie firmy w rozwój wodoru jako istotnego składnika zrównoważonej przyszłości energetycznej jest dobrze dostosowane do strategicznych celów zarówno France Hydrogène, jak i SHFCA.

 

Ten protokół ustaleń to nie tylko obietnica przyszłej współpracy, ale konkretny krok w kierunku wykorzystania pełnego potencjału energii wodorowej. Stanowi ono precedens dla międzynarodowej współpracy, w której przodują Francja i Szkocja. Członkowie tacy jak Triton Hydrogen są w centrum tego partnerstwa, gotowi wnieść swoją wiedzę i innowacje do wspólnych wysiłków na rzecz bardziej ekologicznego i zrównoważonego świata.

 

Więcej informacji na temat firmy Triton Hydrogen i jej roli w kształtowaniu przyszłości energii wodorowej, kontakt Paul Meersmanglobalny dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Triton Hydrogen.