Storbritannien-Norska nanoteknik Företag löser genomträngning utmaning

UK-Norskt nanoteknikbolag löser utmaning med genomträngning

Triton Hydrogen har meddelat ett genombrott med sin egenutvecklade produkt Tritonex, som löser ett av vätgasens mest svårlösta problem: permeation.

Denna artikel publicerades först i Global översyn av vätgas.

Vätgasenergi framstår som en hoppets fyrbåk i den globala kapplöpningen mot en hållbar framtid. Vätgas, som är känd för sin höga energitäthet och utsläppsfria kapacitet, gör framsteg som hörnsten i arbetet med att minska koldioxidutsläppen inom transport-, industri- och kraftproduktionssektorerna. Men resan mot att utnyttja denna rena energibärare har haft sin beskärda del av utmaningar.

Vätgasens lilla molekylstorlek har historiskt sett gjort den svårfångad och den sipprar genom själva den infrastruktur som är avsedd att innesluta den, vilket leder till effektivitetsförluster och säkerhetsproblem. Branschen har länge sökt en lösning som möjliggör en expansiv användning av vätgas utan att behöva en närliggande produktion.

Här kommer Tritonex in i bilden. Denna innovativa beläggning, som är resultatet av en femårig forskningsresa av Triton Hydgens skarpaste hjärnor, erbjuder en ogenomtränglig sköld mot permeation. Tritonex appliceras sömlöst på befintlig infrastruktur eller integreras i nya konstruktioner och förhindrar inte bara att vätgas läcker ut, utan skyddar också mot den materialförsprödning som har drabbat traditionella stålkomponenter.

"Vi befinner oss i ett avgörande ögonblick för vätgasindustrin", säger Henning Syversen, VD för Triton Hydrogen. "Med Tritonex kan vi nu närma oss lagring och transport av vätgas med samma mångsidighet som traditionella bränslen. Det här är inte bara ett framsteg, det är en omvandling av vår industris tankesätt."

Tritonex är den första och enda produkten som helt uppfyller den stränga standarden ISO 17081:2014 för vätgasdiffusion och -permeation. Den är enkel att använda för OEM-tillverkare och kan eftermonteras, vilket gör den till en universell lösning för rörledningar, lagringssystem, ventiler och transporttillämpningar.

Konsekvenserna av Tritonex sträcker sig bortom enbart tekniska landvinningar; det förebådar en ny era av utveckling av energiinfrastruktur. Genom att förenkla övergången till vätgasanvändning är Tritonex redo att påskynda utfasningen av fossila bränslen i ekonomin och driva på en renare och mer hållbar framtid.

Eftersom Triton Hydrogen samarbetar med globala vätgasproducenter, distributörer och slutanvändare, omfattar de potentiella sektorer som påverkas av Tritonex hela vätgasvärdekedjan från tillverkning till energiproduktion.