Adressering Hydrogens Akilles Hæl i den Fornybar Energi Sektor

Addressing Hydrogen's Achilles Heel in the Renewable Energy Sector

En nylig artikkel fra Reuters peker på et sentralt hinder i hydrogenøkonomien, og siterer fra Det internasjonale energibyrået "Renewables 2023 Analysis and Forecast to 2028": "Hydrogen er vanskelig og dyrt å transportere og lagre, med svært lave temperaturer som kreves for å lage flytende hydrogen, og høye lekkasjerater for gassformig hydrogen." 

Det er her Triton Hydrogens produkt, Tritonex, kan spille en transformativ rolle. Jeg skal forklare hvorfor, men la oss først se på dagens situasjon i hydrogenøkonomien.

Reuters melder at veksten i fornybar energi til hydrogenproduksjon forventes å avta, med en 35% lavere prognose enn i fjor, ifølge IEA. Viktige faktorer er usikkerhet rundt etterspørsel, klarhet i regelverket, infrastruktur og de økonomiske utfordringene med høy inflasjon og treg implementering av politikk. Kina går mot trenden og leder an i veksten med betydelige investeringer i elektrolysører og fornybare hydrogenprosjekter. 

Denne situasjonen gir Triton Hydrogens Tritonex-teknologi en unik mulighet til å løse noen av disse utfordringene, særlig når det gjelder å forbedre effektiviteten og påliteligheten til infrastruktur for transport og lagring av hydrogen. Tritonex' innovative belegg kan stoppe hydrogenlekkasjer og fysisk nedbrytning av infrastrukturmaterialer som følge av hydrogenets sprøhetseffekt, og dermed gjøre hydrogen mer levedyktig som en fornybar energikilde. Tritonex kan være avgjørende for å bygge bro over gapet mellom dagens utfordringer og de ambisiøse målene som er satt av myndigheter verden over.

Tritonex som løsning

Utfordringer knyttet til lagring og transport av hydrogen er kritiske flaskehalser i hydrogenverdikjeden. Høye lekkasjerater fører til økonomiske tap og utgjør en sikkerhets- og miljørisiko.

Triton Hydrogen tilbyr en revolusjonerende tilnærming til dette problemet. Laboratorietester har sertifisert Tritonex Hydrogen Barrier Coating System, som bruker nanoteknologi, som 100% effektivt når det gjelder å skape en barriere for å stoppe hydrogengjennomtrengning og -lekkasje, noe som har gitt produktet ISO 14081 2014-sertifisering. De vitenskapelige bevisene støtter påstanden om at Tritonex vil øke effektiviteten og sikkerheten i systemer for transport og lagring av hydrogen. Triton Hydrogen er for tiden i samtaler med globale produsenter i energisektoren for å bygge demonstrasjonsanlegg og teste Tritonex i felt.

Innvirkning på hydrogenøkonomien

Ved å løse lekkasjeproblemet kan Tritonex bidra til å overvinne en av de grunnleggende hindringene som ble fremhevet i Reuters-artikkelen, og dermed bane vei for en mer levedyktig og rask utvikling av hydrogenøkonomien.

Konklusjon

Etter hvert som hydrogenindustrien forsøker å skalere opp i tråd med de globale målene for energiomstilling, vil teknologier som Tritonex være avgjørende for å løse de praktiske utfordringene knyttet til lagring og transport av hydrogen, og dermed spille en avgjørende rolle for suksessen til denne fremvoksende sektoren.