Frankrike Hydrogène og SHFCA Smedje Ny Partnerskap: A Forsterkning for Medlemmer Som for eksempel Triton Hydrogen

France Hydrogène og SHFCA inngår nytt partnerskap: Et løft for medlemmer som Triton Hydrogen.

France Hydrogène og Scottish Hydrogen & Fuel Cell Association (SHFCA) har gått sammen i en spennende utvikling for hydrogenbransjen og undertegnet en intensjonsavtale på Hyvolution-messen i Paris. Denne skjellsettende avtalen skal sette turbo på overgangen til netto nullutslipp og utnytte den samlede styrken til over 650 medlemsorganisasjoner i den voksende hydrogenindustrien. Blant disse medlemmene er Triton Hydrogen, et banebrytende selskap på hydrogenområdet, som har uttrykt glede over det nye partnerskapet.

Philippe Boucly fra France Hydrogène og Nigel Holmes fra SHFCA undertegner intensjonsavtalen på Hyvolution.

Philippe Boucly, president i France Hydrogène, og Nigel Holmes, administrerende direktør i SHFCA, markerte dette med å signere intensjonsavtalen, og innledet dermed en fremtidsrettet allianse som skal sette fart på utrullingen av hydrogenteknologi. Dette samarbeidet er et bevis på at både Frankrike og Skottland har forpliktet seg til å lede an i hydrogenrevolusjonen i Europa.

 

Gillian Martin, energiminister i den skotske regjeringen, understreket hvor viktig dette partnerskapet er for å fremme hydrogenutviklingen i begge land. Hun la vekt på potensialet for å skape godt betalte arbeidsplasser, fremme et bærekraftig energisystem og støtte kompetanseutvikling gjennom denne strategiske alliansen.

 

Philippe Boucly fra France Hydrogène sa seg enig i dette og uttrykte at han gjerne vil styrke samarbeidet med SHFCA og medlemmer som Triton Hydrogen, med fokus på viktige områder som klimatilpasning, energisikkerhet og økonomisk utvikling. Nigel Holmes la til at denne nye alliansen med France Hydrogène er et viktig skritt i retning av å etablere en blomstrende hydrogenøkonomi i hele Europa, og at de vil kunne dra nytte av den omfattende ekspertisen til de to medlemsbedriftene.

Dette partnerskapet er spesielt oppmuntrende for Triton Hydrogen, som er medlem av SHFCA. Triton Hydrogen er et ledende selskap innen hydrogenbarriere-beleggteknologi, og kan dermed spille en viktig rolle i den fremskyndede utrullingen og utviklingen av hydrogen som en ren energikilde. Selskapets engasjement for innovasjon og bærekraft passer perfekt med målene i intensjonsavtalen, som tar sikte på å legge til rette for samarbeidsprosjekter, kunnskapsdeling, påvirkningsarbeid, kapasitetsbygging og ressursdeling blant medlemmene.

 

Målene for intensjonsavtalen er blant annet

  • Fremme samarbeidsprosjekter for å styrke båndene mellom France Hydrogène og SHFCA.
  • Oppmuntre til kunnskapsdeling og beste praksis for sikker bruk av hydrogen.
  • Forbedre samarbeidet med organisasjoner i komplementære geografiske områder.
  • Støtte til kompetanseutvikling, opplæring og utdanning i hydrogensektoren.
  • Koordinering av nyhetsartikler, kommunikasjon og arrangementer til fordel for medlemmer som Triton Hydrogen.

 

Med sin omfattende tilnærming til hydrogenteknologi vil Triton Hydrogen kunne dra stor nytte av det forbedrede samarbeidet og kunnskapsutvekslingen som denne intensjonsavtalen legger til rette for. Selskapets engasjement for å fremme hydrogen som en viktig del av en bærekraftig energifremtid samsvarer godt med de strategiske målene til både France Hydrogène og SHFCA.

 

Denne intensjonsavtalen er ikke bare et løfte om fremtidig samarbeid, men et konkret skritt i retning av å realisere hydrogenenergiens fulle potensial. Den skaper presedens for internasjonalt samarbeid, med Frankrike og Skottland i spissen. Medlemmer som Triton Hydrogen står sentralt i dette partnerskapet, og er klare til å bidra med sin ekspertise og innovasjon til den kollektive innsatsen for en grønnere og mer bærekraftig verden.

 

For mer informasjon om Triton Hydrogen og deres rolle i utformingen av fremtidens hydrogenenergi, Kontakt Paul Meersman, global markeds- og kommunikasjonssjef i Triton Hydrogen.