Hydrogenlekkasje: En potensiell risiko for hydrogenøkonomien

Hydrogen forventes å spille en nøkkelrolle i avkarboniseringen av energisystemet. Per juni 2022 har mer enn 30 hydrogenstrategier og veikart blitt publisert av regjeringer over hele verden. Hydrogen har blitt identifisert som et potensielt sikkerhetsproblem fordi det er det minste molekylet som finnes og lett kan trenge gjennom materialer. Hittil har det imidlertid vært svært lite oppmerksomhet rundt hydrogenlekkasjens potensielle bidrag til klimaendringene, som skyldes hydrogenets indirekte effekt på den globale oppvarmingen gjennom mekanismer som forlenger levetiden til metan og andre klimagasser i atmosfæren (Paulot et al. 2012; Derwent et al. 2020).

En artikkel av Zhiyuan Fan, Hadia Sheerazi, Amar Bhardwaj, Anne-Sophie Corbeau, Kathryn Longobardi, Adalberto Castañeda, Ann-Kathrin Merz, Dr. Caleb M. Woodall, Mahak Agrawal, Sebastian Orozco-Sanchez, Dr. Julio Friedmann | Juli 2022.

Les hele artikkelen.

Drevet av BetterDocs