Hydrogenets og ammoniakkens rolle i å møte nullutslippsutfordringen

Hydrogen og ammoniakk kan spille en viktig rolle i en nullutslippsøkonomi, ettersom de ikke har karbonutslipp på brukstidspunktet.

Drevet av BetterDocs