Frankrike Hydrogène och SHFCA Smide Ny Partnerskap: A Boost för Medlemmar Liksom Triton Väte

France Hydrogène och SHFCA ingår nytt partnerskap: Ett lyft för medlemmar som Triton Hydrogen

France Hydrogène och Scottish Hydrogen & Fuel Cell Association (SHFCA) har gått samman i en spännande utveckling för vätgassektorn och undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) på Hyvolution-mässan i Paris. Detta viktiga avtal kommer att sätta fart på övergången till nettonollutsläpp genom att utnyttja de kombinerade styrkorna hos över 650 medlemsorganisationer i den växande vätgasindustrin. Bland dessa medlemmar finns Triton Hydrogen, ett pionjärföretag inom vätgasområdet, som har uttryckt sin glädje över det nya partnerskapet.

Philippe Boucly från France Hydrogène och Nigel Holmes från SHFCA undertecknar avsiktsförklaringen på Hyvolution.

Philippe Boucly, ordförande för France Hydrogène, och Nigel Holmes, verkställande direktör för SHFCA, markerade detta tillfälle genom att underteckna samförståndsavtalet och inleda en framåtblickande Auld Alliance som lovar att påskynda spridningen av vätgasteknik. Detta samarbete är ett bevis på både Frankrikes och Skottlands engagemang för att leda vätgasrevolutionen i Europa.

 

Gillian Martin, energiminister i den skotska regeringen, framhöll vikten av detta partnerskap för att främja vätgasutvecklingen i båda länderna. Hon betonade potentialen för att skapa välbetalda jobb, främja ett hållbart energisystem och stödja kompetensutveckling genom denna strategiska allians.

 

Philippe Boucly från France Hydrogène uttryckte också sin iver att stärka relationen med SHFCA och dess medlemmar som Triton Hydrogen, med fokus på nyckelområden som begränsning av klimatförändringar, energisäkerhet och ekonomisk utveckling. Nigel Holmes tillade att denna nya allians med France Hydrogène är ett viktigt steg mot att etablera en blomstrande vätgasekonomi i hela Europa, som drar nytta av den stora expertisen hos deras kombinerade medlemmar.

Detta partnerskap är särskilt uppmuntrande för Triton Hydrogen, som är medlem i SHFCA. Som ett företag som ligger i framkant när det gäller beläggningsteknik för vätgasbarriärer är Triton Hydrogen redo att spela en viktig roll i den snabbare spridningen och utvecklingen av vätgas som en ren energikälla. Företagets engagemang för innovation och hållbarhet ligger helt i linje med målen i samförståndsavtalet, som syftar till att underlätta samarbetsprojekt, kunskapsutbyte, opinionsbildning, kapacitetsuppbyggnad och resursdelning mellan medlemmarna.

 

Målen för samförståndsavtalet är bland annat följande:

  • Främja samarbetsprojekt för att stärka banden mellan France Hydrogène och SHFCA.
  • Uppmuntra till kunskapsutbyte och bästa praxis för säker utbyggnad av vätgas.
  • Förbättra samarbetet med organisationer i kompletterande geografiska områden.
  • Stödja kompetensutveckling, träning och utbildning inom vätgassektorn.
  • Samordna nyhetsartiklar, kommunikation och evenemang till förmån för medlemmar som Triton Hydrogen.

 

Triton Hydrogen har ett heltäckande synsätt på vätgasteknik och kommer att dra stor nytta av det utökade samarbetet och kunskapsutbytet som möjliggörs genom detta samförståndsavtal. Företagets engagemang för att främja vätgas som en viktig komponent i en hållbar energiframtid ligger väl i linje med de strategiska målen för både France Hydrogène och SHFCA.

 

Detta samförståndsavtal är inte bara ett löfte om framtida samarbete utan ett konkret steg mot att förverkliga vätgasenergins fulla potential. Det skapar ett prejudikat för internationellt samarbete, med Frankrike och Skottland som föregångare. Medlemmar som Triton Hydrogen står i centrum för detta partnerskap och är redo att bidra med sin expertis och innovation till den kollektiva ansträngningen för en grönare och mer hållbar värld.

 

För mer information om Triton Hydrogen och deras roll i att forma framtiden för vätgasenergi, kontakta Paul Meersman, global chef för marknadsföring och kommunikation på Triton Hydrogen.