Ny ogenomtränglig väte barriär beläggning system till lösa 100 år gammal problem

Nytt ogenomträngligt beläggningssystem för vätgasbarriär löser 100-årigt problem

Triton Hydrogen har presenterat sitt banbrytande Tritonex Hydrogen Barrier Coating System - en lösning på den långvariga utmaningen med att innesluta vätgas.

Vissa uppdrag omdefinierar gränserna för det möjliga i den vetenskapliga upptäckternas landskap. Detta är historien om Triton Väte, en saga om innovation och den obevekliga jakten på en lösning på ett 100 år gammalt problem. Berättelsen börjar med visionären Henning Syversen, VD för FoU-företaget Triton Norway. Syversen och hans team gav sig ut på ett ambitiöst uppdrag: att hitta den mest svårfångade molekylen i universum - väte.

Trots sitt löfte om att bli en ren energikälla har vätgas länge varit en svårhanterlig utmaning. Dess mycket små molekylstorlek gör att den kan ta sig igenom även de mest trånga utrymmen, till och med genom massivt stål. En grupp begåvade forskare vid Triton Norway tog sig an den stora utmaningen och kombinerade nanoteknik, elektrokemi och materialvetenskap för att innesluta vätgas och hjälpa till att frigöra dess enorma potential för vår planet.

Många andra organisationer, inklusive forskare vid världsberömda institut, hade försökt och misslyckats med att skapa en vätgasbarriär och spenderat miljarder. Hittills har ingen lyckats skapa en 100% ogenomtränglig barriär som inte reagerar på väte.

Att ta itu med vätgas och lösa problemet

Tritons resa fick ett episkt narrativ i en värld som brottas med miljöutmaningar. Likt den moderna tidens alkemister utnyttjade Syversens team de gåtfulla hemligheterna med nanosekvensering och elektroosmos. Deras strävan var inte utan prövningar och vedermödor. Varje misslyckande var en lärdom, varje bakslag en katalysator för större beslutsamhet. Mot alla odds utvecklade de Tritonex Hydrogen Barrier Coating System (HBCS) - ett nanoteknologiskt underverk som förebådar en ny era av energieffektivitet och miljöhänsyn.

Tritonex uppkomst markerade starten för Triton Hydrogen Ltd i Storbritannien, ett bevis på teamets visionära inställning och kommersiella skarpsinne. Tritonex var inte bara ett vetenskapligt genombrott utan en grön revolution i förklädnad. Tritonex HBCS kan verka som en vanlig färgprodukt som enkelt kan appliceras med alla traditionella metoder från pensel till sprutpistol, men dess vattenbaserade sammansättning innehåller den hemliga nanoingrediensen.

Tritonex har även andra egenskaper. Det är elektriskt inert och reagerar inte på några kemikalier, vilket innebär att det helt stoppar korrosion - en annan anmärkningsvärd egenskap. Tritonex har testats i temperaturer på över 1 000 °C och är konstruerat för att tåla extrema temperaturvariationer, och det är anmärkningsvärt flexibelt och kan följa den termiska expansionen och sammandragningen i rör och lagringskärl. Den är giftfri, vilket garanterar en säker hantering. Den släta ytan ger också ett säkert flöde.

Dess unika egenskaper, inklusive barriäreffektivitet, gör den till ett oumbärligt verktyg för vätgasinfrastruktur, lagring och transportsektorerna. Den framstår som en universell lösning som kan användas på allt från stål till kompositer, kolfiber, plast och till och med berg.

Alla tillverkare i vätgasens värdekedja och alla sektorer kommer att dra nytta av detta. Oavsett var vätgas är inblandat behöver du en barriärlösning för vätgas; du behöver Tritonex.

Den verkliga magin med Tritonex ligger i dess mångsidighet. Den kan appliceras manuellt och robotiserat, vilket gör den till en fördel för OEM-tillverkare (Original Equipment Manufacturers) och eftermontering på fältet. Tritonex har visat noll vätgasgenomträngning i rigorösa tester och uppnått ISO 17081:2014-certifiering - den enda barriärbeläggningen som har denna ISO - en bedrift som befäster dess plats som ledande inom inneslutningsteknik.

Läs resten av artikeln på Nätverket för innovationsnyheter om användningsområdena för Tritonex och om framtiden för Triton Hydrogen.