Hvordan hydrogen styrker energiomstillingen

Paris, 12. desember 2015: 195 land undertegner en juridisk bindende avtale om å holde den globale oppvarmingen godt under 2 °C - et ambisiøst mål som vil kreve at verdens økonomier avkarboniserer store deler av energisystemet.

Drevet av BetterDocs