Klimatkonsekvenser av vätgasläckage

av Ilissa B. Ocko och Steven P. Hamburg

Vätgas uppmärksammas snabbt som ett "rent" bränsle som kan stödja en övergång till ett energisystem utan fossila bränslen.

Med tanke på hur bråttom det är att minska koldioxidutsläppen i de globala energisystemen går regeringar och industri vidare med insatser för att öka vätgasteknik, infrastruktur och tillämpningar i en aldrig tidigare skådad takt, inklusive miljarder i nationella incitament och direkta investeringar. Samtidigt som noll- och koldioxidsnål vätgas är mycket lovande för att lösa några av världens mest akuta energiutmaningar, är vätgas också en kortlivad indirekt växthusgas vars uppvärmningseffekt inte är väl kartlagd.

Läs hela artikeln här.

Drivs av BetterDocs