Vätgasläckage: En potentiell risk för vätgasekonomin

Vätgas förväntas spela en nyckelroll i utfasningen av fossila bränslen i energisystemet. Fram till juni 2022 har mer än 30 vätgasstrategier och färdplaner publicerats av regeringar runt om i världen. Väte har identifierats som en potentiell säkerhetsfråga på grund av att det är den minsta molekylen som existerar och lätt kan passera genom material. Hittills har dock mycket lite uppmärksamhet ägnats åt vätgasläckagets potentiella bidrag till klimatförändringarna, som drivs av vätgasens indirekta globala uppvärmningseffekt genom mekanismer som förlänger livslängden för metan och andra växthusgaser i atmosfären (Paulot et al. 2012; Derwent et al. 2020).

En artikel av Zhiyuan Fan, Hadia Sheerazi, Amar Bhardwaj, Anne-Sophie Corbeau, Kathryn Longobardi, Adalberto Castañeda, Ann-Kathrin Merz, Dr. Caleb M. Woodall, Mahak Agrawal, Sebastian Orozco-Sanchez, Dr. Julio Friedmann | Juli 2022.

Läs hela artikeln.

Drivs av BetterDocs